Image

K-TES d.o.o. 
Celovška cesta 144          
1000 Ljubljana

Fax:+386 (0590) 91 411
Telefon:+
386 (0590) 91 410

Mobilni: +386 (0)51 42 57 58
E-pošta: info@k-tes.si

Naša ID številka: SI95239537
TRR: 02032-0253225439

 

Za obiske v naših prostorih Vas zaradi terenskega dela prosimo za predhodno najavo.